Stokkvika

 

Bilder fra Stokkvika

 

Første bosetter en vet om i Stokkvika er:

1839

Jakob Kristoffersen (1809-1867)

g.1831 m. Karen Fredriksdatter

Jakob var fra Verdal, Karen er oppgitt også å være derfra, men noen kilder sier også at hun var født i Trondheim.

Familien var svært kort tid på Terningen.  Døtrene Karoline og Jakobea ble senere boende på Terningen.

 

1859 – 1876

Peder Hansen (1822-1876)

g.1847 m. Ingeborg Anna Gabrielsdatter 1829-1889.

Peder kom fra Melhus eller Leinstrand, han var tidligere bosatt bl.a på Troningen.

I 1875 er han oppgitt som skomaker og husmann med jord i Stokkvika.  Han hadde da

2 kyr, 5 sauer og 5 geiter.

 

1877 – 1881

Bernt Olsen Sumstad 1846-

g.1872 m. Karen Anna Kristiansdatter Hammer 1852-

Bernt kjøpte Stokkvika i 1877. Han var noteier og fisker.

Han flytta senere fra Terningen og er i 1885 på Beskeland, og i 1891 er han husmann

uten jord på Sumstad.

 

1881 – 1920

Tarald Olausen (Sumstad) Terning (1850-1912)

g.1878 m. Maria Hansdatter (1851-1933)

Tarald var fra Sumstad, sønn av Elen og Anfinn Olaus Magnussen Sumstad.

Maria var datter til Kirsten og Hans Ingebrigtsen, Roansplass nr. 6.

Denne familie ble utsatt for en tragedie den 16.desember 1912.

Da omkom Tarald og to av hans sønner, Anton og Peder.

De var ute for å fiske julefisk like utafor Terningen og ble overrasket av uvær.

 

1920 – 1957 (eier)

Torvald Martinus Taraldsen Terningen (1889-1971)

g.1915 m. Ulrikke Karoline Jørginusdatter Strøm (1893-1978)

Torvald var sønn av forrige eier Tarald Olausen.

Ulrikke var fra Strøm, datter av Jørginus Jørgensen Strøm (Engan).

Torvald hadde part i torskegarnbåt og rodde vinterfisket fra Været.

 

Reidar Terning, eier i Storvika, kjøpte jorda i Stokkvika i 1957, men Torvald og Ulrikke

fortsatte å bo i Stokkvika til 1969, da de flytta til Roan Aldersheim.

 

1969 -

Marie Nilsen, f. 1916.

Torvalds søsterdatter Marie Nilsen kjøpte i 1969 husa i Stokkvika og fikk fradelt hele arealet

fra veien og ned til sjøen.

 

 

Stokkvika eies i dag av Marie Nilsen sine sønnesønner.

 

Andre hus i Stokkvika:

Kristian Monkan

Hadde ei stue i Stokkvika 1924 – 1928.  Han reiv stua og flytta den til Monkan i Einarsdalen.