Bilder fra Stokkvika

Jeg har ikke mange bilder fra Stokkvika, så dersom noen har noe å bidra med hadde det vært fint å fått en mail J

 

Fra Snøvinteren 1967. Omtrent ”hele Stokkvika” var fylt av snøskavler.

Torvald midt oppi skavelen, Roald Terning på ”burstaket”.